You are currently viewing Wspomnienia uczniów po szkoleniu we Włoszech

Wszyscy uczniowie, którzy wzięli udział w szkoleniu we Włoszech chętnie dzielili się swoimi wspomnieniami po wizycie. Swoje myśli i opisy umieścili na wspólnym padlecie. C5 Italy (padlet.com)