You are currently viewing Tolerancja – spotkanie online – Polska, Turcja, Włochy, Rumunia i Łotwa.
W dniu 29 listopada podsumowaliśmy naszą pracę nad tematem tolerancji bardzo miłym spotkaniem, które odbyło się na platformie Zoom. Uczniowie i nauczyciele ze wszystkich szkół partnerskich spotkali się w uzgodnionym czasie, aby podzielić się swoimi przemyśleniami na temat tolerancji. W listopadzie obchodziliśmy Dzień Tolerancji w każdej ze szkół, a dziś przedstawiliśmy nasze pomysły naszym przyjaciołom ze szkół partnerskich. Uczniowie ze szkół w Polsce opowiadali o swoich doświadczeniach i pomysłach na szerzenie tolerancji w szkole i poza nią. Przyjaciele z Włoch dyskutowali o swoich plakatach szerzących ideę tolerancji. Uczniowie łotewskiej szkoły przygotowali prezentację i film prezentujący problem tolerancji. Uczniowie ze szkoły w Rumunii rozmawiali o tym problemie, prezentując nam przy okazji swoje piękne stroje ludowe. Szkoła w Turcji zaprezentowała prezentację, podczas której mogliśmy zobaczyć, jak uczniowie pracowali nad tematem tolerancji w szkole oraz film edukacyjny stworzony przez uczniów. Wszyscy wykonali świetną robotę! Dzięki projektowi jesteśmy już świetnymi przyjaciółmi, nawet połączenie online było trudne do zakończenia z powodu ciągłych pozdrowień. Gratulujemy i dziękujemy wszystkim zaangażowanym w dzisiejsze spotkanie!