Istituto Comprensivo S. Margherita 

Nasz instytut (akademia) składa się z 12 szkół mieszczących się w różnych miejscach. Mamy 1200 uczniów , w wieku od 3 do 12, i około 140 nauczycieli.

Obszar, gdzie mieści się szkoła, nie oferuje znaczących szans kulturowych. Rodziny naszych uczniów charakteryzuje średni status społeczno-ekonomiczny. Zdarzają się również społeczno-ekonomiczno – kulturowe bariery. W ostatnich latach na naszym terenie nastąpił napływ imigrantów, przez co wzrasta liczba uczniów, dla których włoski nie jest językiem ojczystym. Szkoła opracowała dla nich zajęcia i strategie umożliwiające odnoszenie sukcesów edukacyjnych.

W celu motywowania tych uczniów i ich kulturowej integracji, nasza szkoła organizuje różne zajęcia popołudniowe, z zakresu muzyki, technologii informacyjno-komunikacyjnej, kursy z łaciny, kodowania oraz dodatkowe lekcje włoskiego i matematyki.

Nasza szkoła kładzie nacisk na naukę języków obcych i dlatego organizuje kursy angielskiego, hiszpańskiego oraz lekcje metodą CLIL. Ponadto organizujemy letnie obozy językowe z angielskiego prowadzone przez nauczycieli posługujących się językiem ojczystym uczniów, co ma na celu doskonalić ich kompetencje językowe oraz umożliwiać wymianę doświadczeń kulturowych.

Kilka wydarzeń z życia naszej szkoły