Yuvacık Serdar Secondary School

Szkoła średnia Yuvacik Serdar jest szkołą publiczną, mieszczącą się w regionie Kocaeli. Kocalei jest jednym z przemysłowych miast w Turcji, które znajduje się w pobliżu Stambułu, stolicy Turcji.

Duża grupa uczniów, to dzieci z rodzin imigrantów, pochodzących z różnych części Turcji. Dzięki temu szkoła jest kulturowo zróżnicowana. Nasza szkoła jest jedną z największych w okolicy. W jednym budynku mieści się przedszkole, szkoła podstawowa oraz szkoła średnia.

Naszym głównym celem jest wychowanie dzieci i młodzieży na członków społeczeństwa, którzy znają i przestrzegają zasad moralnych, przyjmują właściwe postawy oraz uznają za własne powszechne normy, poglądy i wartości.

Kilka wydarzeń z życia naszej szkoły