Şcoala Ginmnazială Hodac

Şcoala Ginmnazială Hodac znajduje się w bardzo pięknym wiejskim obszarze górskim, Dolina Gurghiului, w centralnej części Rumunii - Mureş County. Zajęcia lekcyjne odbywają się w budynkach, które można znaleźć w znacznej odległości od siebie (5 km): Hodac i Toaca.

Nasza szkoła jest wyposażona zgodnie z normami europejskimi: nowoczesne sale lekcyjne, pracownia informatyczna, multimedialne laboratorium, sala konferencyjna, hala sportowa.

Do szkoły uczęszcza 706 uczniów w wieku od 3 do 15 lat. Uczniowie pochodzą z rodzin o różnych religiach: zreformowanej, prawosławnej, katolickiej, adwentystycznej, zielonoświątkowej. Każda grupa religijna ma swój własny kościół we wspólnocie.   Około 80% uczniów pochodzi z rodzin romskich (Cyganów). Większość z tych uczniów nie deklaruje zgodnie z prawem, że są Cyganami z obawy przed marginalizacjami społecznymi.  Wielu uczniów jest pod opieką dziadków lub krewnych, ponieważ ich rodzice pracują za granicą.

Szkoła zatrudnia 45 wysoko wykwalifikowanych nauczycieli, którzy pracują, aby zapewnić uczniom wysokiej jakości edukację.  Nauczyciele i uczniowie uczestniczyli w różnych zajęciach: sympozjach, zajęciach sportowych, konkursach i działaniach opartych na wolontariacie. Większość działań woluntarystycznych została zorganizowana w związku z działaniami ekologicznymi gminy i w ramach pomocy osobom potrzebującym. Niektórzy uczniowie i nauczyciele są członkami Zespołu Ludowego „Hodaceanca”, który zachowuje i przekazuje zwyczaje ludowe okolicy.  Uczniowie i nauczyciele dążą do tego, aby magazyn szkolny „Czas słów” był na wysokim poziomie jakości i oczywiście miał ciągłość.

Kilka wydarzeń z życia naszej szkoły