Szkołą koordynacją projekt jest Szkoła Podstawowa nr 11 w Starachowicach

Szkoła Podstawowa nr 11 to szkoła podstawowa w Starachowicach, mieście w południowo-wschodniej Polsce. Uczymy uczniów w wieku od 6 do 13 lat, w tym najmłodsze dzieci realizują edukację wczesnoszkolną, pozostałe osiem roczników to szkoła podstawowa. Do naszej szkoły zapisanych jest 436 uczniów. W kadrze nauczycielskiej jest 51 nauczycieli, jeden zastępca dyrektora i jeden dyrektor.

Mamy silne tradycje szkolne, które regularnie obchodzimy, jak dzień sportu, święta narodowe, konkursy tematyczne i wiele innych. Nasze sale lekcyjne są dobrze wyposażone w tablice interaktywne i komputery z dostępem do Internetu.

Wzięliśmy udział w trzech byłych programach UE (Sokrates i Comenius) oraz jednym projekcie eTwinning. Wierzymy, że udział w projekcie Erasmus może przynieść wiele korzyści naszym uczniom i szerszej społeczności szkolnej. Szukamy sposobów, aby zachęcić naszych uczniów, aby być pozytywnym, tolerancyjnym i uprzejmym dla siebie nawzajem. Wierzymy w ideę, że ważniejsze jest zapewnienie naszym uczniom umiejętności, które pomogą im zmienić przyszły świat w mniej okrutny i wolny od gniewu, zamiast przygotowywać ich do życia w trudnym świecie. Żyjemy w stale zmieniających się realiach, gdzie młodzi ludzie korzystają z wielu technologii. Chcemy pokazać naszym uczniom dobre i złe aspekty tego zjawiska. Udział w projekcie z innymi krajami europejskimi da naszym uczniom możliwość spotkania młodych ludzi z różnych krajów i kultur, wymiany pomysłów i doświadczeń, a także poprawy umiejętności językowych i zachęcenia ich do znalezienia dobrych rozwiązań w problematycznych sytuacjach. Nasi pracownicy chętnie włączą się w pracę w projekcie na wszystkich poziomach. Chcemy włączyć działania projektu do programu nauczania, aby poszerzyć międzynarodowe aspekty edukacji.

Więcej informacji o naszej szkole znajdziesz pod tym linkiem:
https://sp11.starachowice.eu

Kilka wydarzeń z życia naszej szkoły