Szkoła podstawowa Jumprava 

Szkoła podstawowa Jumpravas została wybudowana w 1975 roku. Jest to publiczna szkoła podstawowa położona w niewielkiej wiosce, w środku kraju. Szkoła posiada 4 grupy przedszkolne (dla dzieci w wieku 1,5-7 lat), a na poziomie szkoły podstawowej są klasy 1-9 (dzieci w wieku 7-16 lat). Grupy przedszkolne i szkoła podstawowa uczą się w oddzielnych budynkach. Oprócz regularnych zajęć szkoła oferuje różne zajęcia pozalekcyjne. W trakcie roku szkolnego obchodzimy wszystkie tradycyjne święta, które świętujemy również w grupach szkolnych i przedszkolnych. Pracownie są wyposażone w komputery, większość ma projektory, a także tablice interaktywne. Na zewnątrz budynku znajduje się boisko i sala lekcyjna na świeżym powietrzu.  W celu pomocy uczniom, którzy mają problem aby poradzić sobie w niełatwych sytuacjach szkoła utworzyła zespół wsparcia, który obejmuje różnych specjalistów (psycholog, logopeda, pedagog społeczny, pedagog specjalny).

Specjaliści ci są kompetentni w swojej dziedzinie i mogą wspierać uczniów, którzy zmagają się z różnymi trudnymi sytuacjami. Szkoła uczestniczy obecnie w projekcie EFS w sprawie ograniczenia przedwczesnego zaniechania kształcenia poprzez różne środki zapobiegawcze i interwencyjne.

Kilka wydarzeń z życia naszej szkoły