You are currently viewing Relaks przed lekcją – Rumunia

Aktywność: Bycie zrelaksowanym
Ocena: 3rd A Szkoła: Școala Gimnazială Hodac
Data: 7 grudnia 2021
Czas: 5 minut
Nauczyciel: Loțco Alina Maria
Kraj: Rumunia
Uczniowie wysłuchali dwóch piosenek śpiewanych przez Enyę. W międzyczasie mogli sami zdecydować co robić: bawić się gliną dla dzieci, rysować, malować lub po prostu usiąść i posłuchać. Ta aktywność ma na celu rozluźnienie ich, na 5 minut, przed rozpoczęciem lekcji angielskiego.