You are currently viewing Październik miesiącem bez przemocy – Polska
W ramach działań projektowych – październik to miesiąc bez przemocy – kilkoro uczniów z obecnych klas 5B i 6B, pracując w parach, pod okiem nauczycielki języka angielskiego Pani Magdaleny Sławskiej-Opozdy przygotowało swoje plakaty. Użyli do tego prostego programu graficznego Canva. Uczniowie tworzyli swoje prace podczas zajęć pozalekcyjnych. Chłopcy i dziewczęta wykazali się dużą kreatywnością w tworzeniu plakatów, a także empatią, o której mówili na lekcjach angielskiego.