You are currently viewing Krótkoterminowe wymiany uczniów C5 – język znaków.
Drugi dzień wymiany studenckiej w ramach naszego projektu w Mesynie we Włoszech był bardzo pracowity. Pierwsze warsztaty poprowadzili przedstawiciele szkoły tureckiej. Zajęcia koncentrowały się na języku migowym, mowie ciała i różnych emocjach, które można wyrazić za pomocą gestów. Uczniowie uczyli się podstawowych gestów w języku migowym, oglądali inspirujące filmy przygotowane przez turecką szkołę, a także pracowali w grupach nad promocją języka migowego. Podsumowując działanie, wzięli udział w krótkim konkursie internetowym, w którym sprawdzili znajomość znaków i gestów należących do języka migowego.