You are currently viewing Krótkoterminowe szkolenie kadry C6 Polska – wizyta w Urzędzie Miasta i warsztaty
W dniu 16 maja 2023r. nauczyciele ze szkół partnerskich z Turcji, Włoch i Łotwy oraz dyrekcja (p. dyrektor Krzysztof Rokita i p. wicedyrektor Agnieszka Pachocka) i nauczyciele SP11 realizujący w szkole projekt Erasmus+ (p. Justyna Adach, p. Agnieszka Jasztal-Rdzanek, p. Magdalena Majchrzyk oraz p. Artur Turaj) spotkali się w Urzędzie Miasta z p. wiceprezydent Elżbietą Gralec oraz p. wiceprezydentem Marcinem Gołębiowskim. Pan Marcin Gołębiowski przedstawił gościom położenie Starachowic, mówił o walorach turystycznych naszego regionu oraz przedstawił plany inwestycyjne miasta dotyczące oświaty. Pani wiceprezydent Elżbieta Gralec mówiła o funduszach norweskich i staraniach gminy o pozyskanie jak największej ilości środków finansowych na realizację celów oświatowych i społecznych. Po spotkaniu w Urzędzie Miasta w SP11 odbyło się szkolenie dla kadry w którym wzięli udział nauczyciele przybyli ze szkół partnerskich, nauczyciele SP11: p. Agnieszka Jasztal-Rdzanek, p. Magdalena Opozda, p. Marlena Przepióra i p. Magdalena Majchrzyk i uczniowie klas 7dw i 8b. Szkolenie prowadziły pedagog szkolny p. Iwona Gądek oraz psycholog szkolny p. Agnieszka Dygas. Uczniowie i nauczyciele pracowali w grupach poznając różne techniki walki z gniewem i złością, jednocześnie doskonale się przy tym bawiąc. Najwięcej entuzjazmu wzbudziło zadanie wspólnego budowania wieży z kartonów oraz przebijanie balonów wypełnionych „złością”. Po południu nasi goście odwiedzili Świętokrzyski Park Narodowy, zwiedzili klasztor na Świętym Krzyżu oraz Gołoborze.