You are currently viewing Krótkoterminowe szkolenie kadry C4 – Łotwa

W dniach 26 września – 1 października odbyło się krótkoterminowe szkolenie kadry w szkole Jumprava Pamatskola w Łotwie. Na miejsce przybyli również przedstawiciele szkół partnerskich z Polski, Turcji, Włoch i Rumunii, łącznie 14 osób z delegacji zagranicznych.

Nasza szkoła partnerska w Łotwie przygotowała bardzo ciekawy program wizyty. W ramach szkolenia kadry nauczyciele poznali pomysły na organizację gier pedagogicznych dla uczniów, w trakcie których mogą oni wyrażać swoje emocje, uczyć się je rozumieć i kontrolować. W kolejnych dniach szkolenie dotyczyło problemu przemocy w szkole. Nauczyciele pracując w grupach międzynarodowych wraz z uczniami szkoły łotewskiej szukali rozwiązań trudnych sytuacji, z którymi mogą zetknąć się uczniowie. Omawiane sytuacje dotyczyły depresji nastolatków, przemocy w szkole i problemów z akceptacją ze strony rówieśników.

Podczas pierwszego dnia w szkole goszczącej przeprowadzono ocenę 1 i 2 roku projektu. Uczestnicy zostali zapoznani z pojęciem zastraszania w szkołach , identyfikując rodzaje zastraszania i próby zastraszania wśród uczniów w wieku 10-13 lat. Omówiliśmy możliwe przyczyny zastraszania i związek między zastraszaniem a gniewem. Warsztaty następnego dnia poświęcone były identyfikacji przypadków i konsekwencji zastraszania. Omówiliśmy możliwe problemy społeczne i psychologiczne spowodowane zastraszaniem w szkołach. Pracowaliśmy nad odpowiednimi bazami danych i zasobami, aby zobaczyć powszechny problem zastraszania w szkołach na całym świecie. Trzeciego dnia warsztatów uczestnicy zapoznali się z zapobieganiem przemocy w szkołach. Omówiliśmy sposoby tworzenia i utrzymywania nowych i innowacyjnych metodologii w celu przezwyciężenia problemu. Wszyscy partnerzy przedstawili własne metody nauczania w celu przezwyciężenia zastraszania. Kolejne warsztaty poświęcone były tworzeniu bardziej pokojowych szkół poprzez promowanie współpracy, tolerancji i szacunku. Wykorzystaliśmy działania np.: Ręce służą pomaganiu, a nie ranieniu, Gra narożna, Symbole emoji itp. Ostatni dzień pozostał na ocenę i pracę nad istotami polityki szkolnej w zakresie zapobiegania przemocy w szkołach. Ankieta ewaluacyjna i uroczystość wręczenia certyfikatów zakończyła szkolenie. Skupiliśmy się na praktycznym i opartym na umiejętnościach interaktywnym uczeniu się, natychmiastowej informacji zwrotnej, praktycznych działaniach i inspirujących dyskusjach na temat najlepszych praktyk. Warsztaty każdego dnia prowadzone były przez szkolnego pedagoga. Uczestnicy pracowali w grupach mieszanych wraz z uczniami ze szkoły goszczącej. Uczestnikami byli uczniowie z klubu Erasmus, nauczyciele, koordynatorzy projektów, szkolny pedagog i dyrektor szkoły oraz zastępca dyrektora szkoły. Z krajów partnerskich uczestnikami byli: Polska (trzech nauczycieli, w tym koordynator projektu szkolny), Turcja (trzech dyrektorów), Rumunia (pięciu nauczycieli), Włochy (trzech nauczycieli). Zajęcia były prowadzone w szkole goszczącej podczas zwykłego tygodnia szkolnego. Wydarzenie zostało zintegrowane z planem pracy szkoły i zostało łatwo przeprowadzone dzięki dobrej organizacji i ustaleniom w szkole goszczącej. Uczniowie ze szkoły goszczącej byli zaangażowani w każdy warsztat w szkole. Lekcje dla reszty społeczności szkolnej były organizowane według planu lekcji.

Po odbytym szkoleniu wszyscy uczestnicy dzielili się swoją wiedzą i umiejętnościami w swoich szkołach. Wszyscy uczestnicy zdobyli nową wiedzę i umiejętności. Dyskusja na temat nowych i innowacyjnych metodologii radzenia sobie z zastraszaniem była korzystna. Również wymiana doświadczeń szkół partnerskich na temat ich bieżących działań przeciwko zastraszaniu była bardzo dobrym sposobem praktyki.
Wszyscy uczestnicy są teraz dobrze wyposażeni w różne pomysły dotyczące różnych działań z udziałem uczniów. Pozwoli to każdej szkole na skuteczniejsze prowadzenie działań projektowych w kolejnych miesiącach. Wartością dodaną szkolenia była możliwość pracy w międzynarodowych zespołach. Z pewnością miało to pozytywny wpływ zarówno na wszystkich nauczycieli, jak i uczniów szkoły goszczącej.

Poza szkoleniami nauczyciele mieli okazję zwiedzić Rygę, zamek w Cesis oraz urocze miasteczko Sigulda. W ramach integracji międzynarodowego zespołu nauczyciele uczestniczyli w warsztatach ziołolecznictwa, tworzenia świec sojowych oraz pieczenia tradycyjnego, regionalnego chleba.
Gospodarze zadbali o każdy szczegół wizyty. Szkoła w Łotwie zachwyciła nas swoją przestronnością i otwartością na potrzeby uczniów. Nasze doświadczenia potraktujemy jako inspirację dalszej, owocnej pracy w projekcie.

Specjalne podziękowania dla organizatorów naszej wizyty: dyrekcji szkoły, pani pedagog, szkolnych koordynatorów projektu oraz wszystkich wspaniałych uczniów Jumprava Pamatskola.