You are currently viewing Krótkoterminowe szkolenie kadry C2 – trzeci dzień szkolenia

W dniu 25 marca 2022 r. warsztaty dla nauczycieli SP 11 oraz szkół partnerskich w Turcji i Łotwie poprowadziła p. Lilla Adamczyk oraz p. Iwona Ambroszczyk. Wraz z nauczycielami pracowali uczniowie klasy 7dw: Anna Rokita, Alicja Nowak, Lena Kosiarska, Maja Wolska, Igor Bryśkiewicz, Filip Bryśkiewicz, Filip Pastuszka, Jakub Wacławik, Dawid Wesołowski i Grzegorz Kotowicz.
Warsztaty obejmowały prezentację strategii obniżających ryzyko wystąpienia zachowań agresywnych, budowanie świadomości dotyczącej dokuczania, plotek, problemów w przyjaźni. Dyskutowano o tym jak przepraszać i jak zachować szacunek do własnej osoby. Wykorzystano zabawy terapeutyczne i techniki dramy.
Warsztaty były poświęcone dwóm zjawiskom szkolnym: dokuczaniu i presji rówieśniczej. Celem warsztatów było pokazanie, że są to zachowania agresywne będące następstwem niekontrolowanego gniewu i ich skutków. Przedstawiliśmy techniki i ćwiczenia z programów „Spójrz inaczej”,” Trening pewności siebie” realizowanych w szkole. Omówiliśmy rolę nauczyciela wychowawcy w budowaniu poprawnych więzi i relacji między uczniami. Metody i techniki zastosowane podczas warsztatów miały na celu przedstawić sposoby zapobiegania zachowaniom agresywnym.
Ćwiczenie pierwsze: „Zamek” polegało na stworzeniu przez grupę uczniów fortecy, do której trudno się dostać. Zadaniem trzech osób o różnych temperamentach było dostanie się do środka. Zamek symbolizował grupę dobrze rozumiejących się przyjaciół i miał na celu pokazanie jak trudno jest stać się częścią grupy i co czuje osoba która jest odrzucana.
Następnie uczestnicy warsztatów pracując w trzech grupach prezentowali odpowiedzi na pytania: co czuje, jak się zachowuje, co myśli agresor i ofiara, i jakie kroki należy podjąć aby rozwiązać problem.

Kolejne ćwiczenie miało za zadanie podnieść pewność siebie u osób z niską samooceną. Polegało na przygotowaniu herbu, w którym należało zaprezentować swoje zalety, wartości i cele. Kolejnym zadaniem była „Francuska poczta” – pisanie miłych słów i komplementów osobom z grupy. To zadanie pozwoliło nam docenić naszych przyjaciół i poczuć ich wsparcie. W ostatnim ćwiczeniu uczestnicy w dużym sercu pisali co mogą podarować od siebie drugiej osobie.
Na zakończenie warsztatów p. wicedyrektor Agnieszka Pachocka przeprowadziła zajęcia origami, w trakcie których nauczyciele tworzyli pudełeczka z papieru. Nasi goście użyli kartek w kolorach flagi Ukrainy, wyrażając swoje wsparcie dla tego kraju. Następnie uczennica klasy 7b Jagoda Opozda przeprowadziła wywiad z naszymi gośćmi zadając kilka pytań w języku angielskim.
Ostatni dzień szkolenia podsumowaliśmy ankietą ewaluacyjną, zaplanowaniem kolejnych działań w projekcie oraz uroczystą ceremonią wręczenia Certyfikatów.