You are currently viewing Krótkoterminowe szkolenie kadry C1 – Turcja

W dniach 4-10.11.2021 odbyło się krótkoterminowe szkolenie kadry C1 w ramach naszego projektu. Organizacją goszczącą była szkoła Yuvacik Serdar w mieście Kocaeli w Turcji. Uczestnikami spotkania byli: troje nauczycieli z Polski, dwoje nauczycieli z Łotwy oraz uczestnicy ze szkoły goszczącej w Turcji, w tym dyrektorzy, wicedyrektorzy szkół, nauczyciele języka angielskiego, nauczyciele różnych przedmiotów, uczniowie (głównie uczniowie Klubu Erasmus), przedstawiciele samorządu lokalnego odpowiedzialnego za edukację oraz przedstawiciele szerszej społeczności szkolnej. Niestety ani rumuńscy, ani włoscy partnerzy nie przybyli z powodu sytuacji Covid-19 w swoich szkołach i krajach. Jako grupa projektowa wzięliśmy udział w szkoleniu dotyczącym opracowania Programu Zarządzania Gniewem. Program szkolenia oparty był na kilku warsztatach i dyskusjach poświęconych wzajemnemu poznaniu się, podsumowaniu dotychczasowej pracy, zdefiniowaniu pojęcia gniewu, przykładów agresywnych zachowań uczniów w szkołach, konieczności wdrożenia Programów Zarządzania Gniewem, treści programowych poświęconych pracy wychowawczej, etapach samego gniewu, poszukiwaniu alternatywnych rozwiązań i zwiększenia zaangażowania rodzin uczniów. Zostało zorganizowane szkolenie, które poprowadził pedagog szkolny, ponadto odbyły się warsztaty, podczas których nauczyciele ze szkół partnerskich pracowali w grupach mieszanych z nauczycielami i uczniami z Turcji. Efektem pracy w grupach były plakaty, które przedstawiają sposoby walki z gniewem. Plakaty te zostaną wyeksponowane na głównym holu w szkole w Turcji. Praca w grupach przyczyniła się do zapoczątkowania otwartej dyskusji dotyczącej metod pracy z uczniami, którzy częściej odczuwają złość i nie znają sposobów jak sobie z tym uczuciem poradzić. W rezultacie wszyscy uczestnicy poszerzyli swoją wiedzę na temat gniewu, a konieczność wprowadzenia programów zarządzania gniewem została potwierdzona przez wszystkich uczestników. Po omówieniu wyników ankiety dla uczniów „Jak dobry jesteś w radzeniu sobie ze złością?” opracowaliśmy projekt Programu Zarządzania Gniewem, który zostanie przedstawiony szkołom partnerskim w Rumunii i we Włoszech. Działania związane z warsztatami odbywały się w szkole, w dwóch budynkach. Szkoła goszcząca zorganizowała powitanie na dziedzińcu szkoły i pozwoliła nam aktywnie uczestniczyć w lekcjach języka angielskiego i biologii. Planowe zajęcia zostały zorganizowane zgodnie z harmonogramem i ograniczeniami Covid-19, ale uczestnicy z Polski i Łotwy mogli również zintegrować się ze wszystkimi pracownikami i uczniami w szkołach, odwiedzając pomieszczenia szkoły i biorąc udział w Carpet Art Activity lub job shadowing. Spontanicznie zdecydowaliśmy się połączyć dwie klasy, jedną w Polsce i jedną w Turcji poprzez aplikację zoom. Dało to polskim i tureckim uczniom szansę na spotkanie online. Uczniowie mogli przedstawić się swoim kolegom i zaśpiewać tradycyjną piosenkę dla swoich rówieśników. Wszyscy zaangażowani uczestnicy aktywnie uczestniczyli w działaniach szkoleniowych. Dzięki wymianie doświadczeń lepiej poznaliśmy etapy gniewu i uznaliśmy za konieczność wprowadzenie programów zarządzania gniewem w naszych szkołach. Dyskutowaliśmy również o sytuacji związanej z pandemią covid-19, gdyż bez wątpienia obecna rzeczywistość, w jakie żyją nasi uczniowie ma wpływ na to, że mogą oni częściej odczuwać gniew i złość. Realizując projekt, chcemy pracować, aby znaleźć rozwiązania, w jaki sposób możemy pomóc uczniom kontrolować ich gniew. Zdaliśmy sobie sprawę z tego, jak ważne są uczucia, problemy każdego ucznia i potrzeba udzielenia pomocy każdemu z nich, zanim sytuacja zacznie wymykać się spod kontroli i przerastać dziecko. Wiedza i nabyte przez uczestników umiejętności zostaną udostępnione i omówione z partnerami z Włoch i Rumunii podczas spotkania online. Dodatkową wartością działania była możliwość zapoznania się z różnymi systemami szkolnymi oraz innowacyjnymi pomysłami wdrażanymi w szkołach partnerskich. Wszyscy uczestnicy zwiększyli swoje umiejętności językowe i zacieśnili przyjazne relacje ustalone przed spotkaniem.