You are currently viewing Kontrolowanie gniewu – gra – Łotwa

Nowa pedagog społeczna naszej szkoły przyszła do naszych podopiecznych, aby przedstawić siebie, swoją pracę i zachęciła ich do szukania jej pomocy, jeśli czują, że jej potrzebują. Podczas wizyty w klasie zaproponowała naszym 6-klasistom „Grę kontrolną gniewu” – grę, która sprzyja emocjonalnemu wychowaniu dzieci i promuje budowanie świadomości oraz pokazuje praktycznie, jak rozwiązywać stresujące sytuacje w domu i szkole. Gra oferuje różne strategie rozwiązywania problemów. Promuje również umiejętności komunikacyjne dzieci, umiejętność rozumienia sytuacji społecznych, samodzielne podejmowanie społecznie akceptowalnych decyzji, aby pomóc sobie lub swoim rówieśnikom. Składa się z różnych zestawów kart. Jeden zestaw kart ma różne problemy. Kolejny zestaw kart oferuje różne rozwiązania problemów. Pedagog społeczny wybrał jedną kartę z problemem, ale uczniowie musieli znaleźć najlepsze rozwiązanie problemu z drugiego zestawu kart.