You are currently viewing Dzień Projektu – Łotwa

W dniu 8 maja 2021 zespół Erasmus naszej szkoły zorganizował wydarzenie informacyjne dla społeczności szkolnej, aby opowiedzieć o działaniach projektu i zachęcić uczniów do dalszego uczestnictwa w nim w następnym roku szkolnym.