Typ działania Planowana data Opis
Lokalne wydarzenia projektu 09-2020
 • Każda szkoła partnerska tworzy zespoły projektowe Erasmus+ i rozdziela zadania i obowiązki między członków
 • Zorganizowanie spotkania online w Twinspace z partnerami projektu
 • Przedstawienie projektu społeczności szkolnej
 • Przedstawienie projektu w prasie szkolnej/stronie internetowej i / lub lokalnych mediach
 • Podpisanie umowy o projekt z agencjami krajowymi.
Lokalne wydarzenia projektu 10-2020
 • Tworzenie / aktualizacja Twinspace / WhatsApp / Grupa Msn, Facebook Strona
 • Tworzenie strony internetowej projektu
 • Wybór uczestników dla C1 Mobilności
 • Zorganizowanie warsztatów dla nauczycieli na temat mobilności (C1)
 • Rozpoczęcie przygotowania do (C1 :Odpowiedzialni partnerzy przygotowują szablon arkusza monitorowania, formularz oceny uczestnika i ankietę: Jak dobry jesteś w Anger Management?
Krótkoterminowe wspólne szkolenie personelu w tureckiej szkole C1 11-2020 PROGRAMY ZARZĄDZANIA GNIEWEM W SZKOŁACH
Lokalne wydarzenia projektu 11-2020
 • Uczestnicy C1 dzielą się doświadczeniami i spostrzeżeniami ze swoimi kolegami
 • Każda szkoła partnerska tworzy Klub Erasmusa (10-13 latków) przeprowadzając wywiady z uczniami i wybierając ochotników.
 • Online Logo Competition-Project Logo wybór wśród partnerów
 • Zorganizowanie seminarium eTwinning w szkołach dla nauczycieli i uczniów, aby każdy wiedział, jak działa narzędzie i wszystkie możliwości, jakie oferuje
 • Przesyłanie wyników I Spotkania LTT na blogu projektu, na stronie internetowej szkoły, na Facebooku i eTwinning / Twinspace
Lokalne wydarzenia projektu 12-2020
 • Przetłumaczenie i wdrożenie Anger Management Ankiety dla uczniów Erasmus Club
 • Przetłumaczenie Ankiety na język ojczysty uczniów
 • Projekt projektu roll-up / Broszura / ulotka
 • Aktualizacja Programu Erasmus Corners w szkole na temat mobilności (C1)
 • Uczniowie projektują świąteczne e-kartki i dzielą się za pośrednictwem Twinspace
Lokalne wydarzenia projektu 01-2021
 • Tworzenie kącików projektu Erasmus+ w szkołach
 • WARSZTATY dla społeczności szkolnej 1) w celu poinformowania opinii publicznej na temat znaczenia Anger Management Program i roli szkół, wychowawców, rodzin i uczniów, 2) do dzielenia się wynikami Anger Management Survey
 • Poinformowanie organu prowadzącego o projekcie
 • Uczniowie pracują indywidualnie projektując swoje plakaty na temat Gniewu
Lokalne wydarzenia projektu 02-2021
 • Nauczyciele prowadzą uczniów do tworzenia "folderów działań projektowych", w których umieszczają całą swoją pracę / produkt / wyjście
 • Uczniowie projektują maski złości pracując w małych grupach
 • Uczniowie wymieniają swoje produkty (plakaty i maski) z uczniami szkół partnerskich na Twinspace
 • Twinspace Spotkanie online
 • Wybór uczestników i rozpoczęcie przygotowania do (C2)
 • Pełna karta monitorowania
Krótkoterminowe wspólne szkolenie personelu w polskiej szkole C2 03-2021 ROZPOZNAJMY I ZMNIEJSZMY AGRESYWNE REAKCJE DZIĘKI TRENINGOWI UMIEJĘTNOŚCI
Lokalne wydarzenia projektu 03-2021
 • Uczestnicy C2 dzielą się doświadczeniami i spostrzeżeniami ze swoimi kolegami
 • Powitanie gościa, eksperta (psychologa / psychiatry), prowadzącego seminarium na temat "Radzenia sobie ze złością – strategie i umiejętności"
 • Nauczyciele informują uczniów o Anger Log (Anger Diary) -Uczniowie zaczynają regularnie pisać dziennik gniewu – Uczniowie pracują w małych grupach, aby przygotować "Karty umiejętności radzenia sobie"
 • Aktualizacja bloga projektu
 • Przesłanie wyników II Spotkania LTT na blogu projektu, na stronie internetowej szkoły, na Facebooku i eTwinningu / Twinspace
Lokalne wydarzenia projektu 04-2021
 • Uczniowie używają Lego do tworzenia historii, w tym konfliktów i projektowania cyfrowych historii o nich i dzielenia się nimi na Twinspace
 • Uczniowie biorą udział w różnych działaniach rozwiązywania problemów: *Aktywność przyjaźni *Gra Dice Roll *Gra strażak,
 • Świętujemy WIELKANOC
Krótkoterminowe wspólne szkolenie personelu w rumuńskiej szkole C3 05-2021 ZARZĄDZANIE GNIEWEM DZIĘKI RELAKSUJĄCYM DZIAŁANIOM
Lokalne wydarzenia projektu 05-2021
 • Każda szkoła partnerska wybiera 1 technikę dramy i pracuje nad nią przez 4 tygodnie Hot eat / Thought Tracking / Tableau / Conscience Alley / Pantomime
 • Uczniowie dzielą się swoimi doświadczeniami dramy z przyjaciółmi ze szkół partnerskich za pośrednictwem Twinspace
 • Świętujemy DZIEŃ EUROPY
 • Kompletny arkusz monitorowania
 • Kampania upowszechniająca będzie prowadzona poprzez organizację lokalnych seminariów i dystrybucję broszur o projekcie skierowanym do całej społeczności edukacyjnej każdej uczestniczącej szkoły, tak aby mogli oni być informowani o postępach w projekcie i jego wynikach
Lokalne wydarzenia projektu 06-2021
 • Uczestnicy C3 dzielą się doświadczeniami i spostrzeżeniami ze swoimi kolegami
 • Wykonywanie praktyki na techniki uważności
 • Regularne ćwiczenia 5 asan jogi
 • Zebranie kolekcji piosenek Calming Downs / muzyki.
 • Przygotowanie raportu okresowego
 • Aktualizacja strony internetowej projektu i Twinspace
 • Przedstawienie wyników III Spotkania LTT na blogu projektu, na stronie internetowej szkoły, na Facebooku i eTwinning / Twinspace