You are currently viewing 8 marca 2022 w Rumunii

Szczęśliwego Dnia Kobiet!
Szczęśliwego Dnia Matki!
Școala Gimnazială Hodac, Rumunia
Kartki z życzeniami wykonane przez uczniów 3 klasy, 5 klasy i 7 klasy.